Сімнадцята Київська конференція лідерів суспільної взаємодії


Сімнадцята Київська конференція лідерів суспільної взаємодії


П'ятнадцята Київська конференція лідерів суспільної взаємодії


П'ятнадцята Київська конференція лідерів суспільної взаємодіїП'ятнадцята Київська конференція лідерів суспільної взаємодії


Гордієнко Сергій


Гордієнко Сергій
Гордієнко Сергій Михайлович
Народився 20.01.1952.
Доктор медичних наук, автор 120 наукових праць у галузі клітинної імунології, включаючи при онкологічних та інфекційних захворюваннях у вітчизняних та зарубіжних виданнях та автор 150 популярних статей у престижних газетах та журналах на медичні, політичні, економічні, соціальні теми. Виступав із науковими доповідями на міжнародних конгресах та симпозіумах у Франції, Іспанії, Італії, Бельгії, Польщі, Болгарії, Латвії, Естонії.
Останній науковий інститут – Національний науковий Центр радіаційної медицини НАМН України, де працював старшим науковим співробітником.
У різні роки радник міністрів охорони здоров'я України, консультант понад десяток іноземних фармацевтичних компаній, входив до експертних груп іноземних та вітчизняних організацій щодо боротьби з ВІЛ/СНІДом та наркоманією.


Лазаренко Дмитро


Лазаренко Дмитро
Лазаренко Дмитро Олександрович.
Академік Академії економічних наук України.
Дата народження 25 листопада 1970 року (м. Дніпропетровськ).
В 1993 році закінчив Донецький національний університет (Обліково-фінансовий факультет).
Диплом вищої освіти з кваліфікацію економіст за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності».
Трудова діяльність.
1993-1995 рр. - Фінансовий директор страхового акціонерного товариства.
1995 р. - Старший викладач кафедри менеджменту, маркетингу, обліку і аудиту.
з 01.12.2003 р. - Завідувач кафедрою обліку і аудиту Слов’янського державного педагогічного університету.
2003 - 2005 рр. - Позаштатний спеціаліст-консультант з фінансового та податкового обліку при Слов’янській державній податковій інспекції.
2012 р. - Голова експертної комісії з питань впровадження новітніх інформаційних технологій.
2013 р. - Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
-Декан факультету психології економіки та управління. Донбаського державного педагогічного університету.
-Голова ДЕК за спец. Облік і оподаткування в НУБРта ПКУ (Кримська філія).
2015 р. - Рішенням колегії МОН України присвоєно вчене звання професора кафедри обліку і аудиту.
-Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 12.105.03
(м. Краматорськ).
-Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 64.832.02 (м. Харків).
2016 р. - Обрано Академіком Академії економічних наук України (Фінанси, облік, аудит).
2017 р. - Професор Європейського інституту післядипломної освіти (Словаччина).
2018р. -Директор Слов’янського навчально-наукового інституту Національного університету Державної фінансової служби України (Державний податковий університет).
2020 р. - Директор Юридичної клініки проекту USAID «Трансформація фінансового сектору».
2022 р. - Начальник центру міжнародного співробітництва та розвитку Державного податкового університету (м.Ірпінь).
-Професор кафедри міжнародних економічних відносин Державного податкового університету.
-Професор кафедри виробничого і інвестиційного менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Автор 150 наукових праць в галузі економіки, фінансів, обліку, аналізу, інформаційних технологій, енергозбереження, 2-х підручників: КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ. Підручник / під ред. к.е.н. доц. Майданевич П.М. 2011; АУДИТ. Навчальний посібник/ під ред. к.е.н. доц. Майданевич П.М. 2008.
Гарант освітніх програм:
071 Облік і оподаткування (Магістратура);
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Магістратура)
Досвід роботи в грантових проектах:
1. 2018 р. Розвиток фінансової грамотності молоді України проекту «Save for children»(проекту USAID «Трансформація фінансового сектору»).
2. 2019-2021 рр. Керівник проекту USAID «Трансформація фінансового сектору». Директор Юридичної клініки проекту.
3. 2022 р. Хіміко-технологічний кластер «ТОРСОДА». Програма «Громадськість за демократизацію» (ЕС «Прямуємо разом»)
Приоритетні наукові інтереси:
Проблеми і шляхи подвійного переходу в умовах Індустрії 5.0.
Кластерна політика у рамках стратегії просторового розвитку територій України


Кохановський Олексій


Кохановський Олексій
Кохановський Олексій Ігорович
Народився 13 серпня 1964 року в місті Києві.
Мав сильні коріння – діди воювали у Велику Вітчизняну війну, відбудовували знищене господарство. Батько все життя навчав студентів у виші, займався наукою.
Вчився в Університеті. Факультет кібернетики. Досить не погано вчився. Запрошували на кафедру. Вирішив стати військовим. І пішов цієї дорогою. Став офіцером у 1989 році. Мав змогу знову розпочати вчитись, але вже за військовою спеціалізацією.
Роботи було багато. Особливо на початку 90-х, коли треба було створювати те, чого у Державі Україна не існувало. Знайомитись з підприємствами та науковими установами, які раптово втратили керування з московії та шукали своє місце у незалежній Державі. Відновлювати зв’язки з науковими колективами, опрацьовувати складні наукові питання та шукати шляхи їх вирішення. Розробляти документи державного рівня, створювати науково-технічні програми та проекти державного рівня. Частина з цих проектів працює і зараз. Дуже приємно мати змогу дивитися на те, як твою робота змінює світ, що тебе оточує.
Зараз працюю у галузі інформаційної безпеки, виконуємо проекти зі створення захищених систем. Беремо участь у складних проектах. Таких, які потребують не лише знань, а й застосування творчого підходу, наявності досвіду та відповідних знань. Також займаємося волонтерством, створюємо продукцію, яка потрібна для забезпечення Захисників України.


Фотозвіт з Тринадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодії


Фотозвіт з Тринадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФотозвіт з Тринадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФотозвіт з Тринадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФотозвіт з Тринадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФотозвіт з Тринадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФотозвіт з Тринадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФотозвіт з Тринадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФотозвіт з Тринадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФотозвіт з Тринадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФотозвіт з Тринадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФотозвіт з Тринадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФотозвіт з Тринадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФотозвіт з Тринадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФотозвіт з Тринадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФотозвіт з Тринадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодії

Фотозвіт з Тринадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФотозвіт з Тринадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФотозвіт з Тринадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФотозвіт з Тринадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФотозвіт з Тринадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФотозвіт з Тринадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФотозвіт з Тринадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФотозвіт з Тринадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодії


Шевчук Анжеліка


Шевчук Анжеліка

ШЕВЧУК АНЖЕЛІКА ОЛЕКСІЇВНА
Народилася 29.03.1969 року в м.Києві.
Маю освіти:
Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю "Менеджмент організацій",  за кваліфікацією менеджер міжнародного туризму.
Київське педагогічне училище 2 за спеціальністю "Дошкільне виховання", за кваліфікацією вихователь дитячого закладу.
В дитячому закладі пропрацювала з 1988  по 2001 роки.
Під час моєї педагогічної діяльності було підготовлено до школи 3 випуски дітей.
З 2010 по 2019 роки займала посаду артист розмовного жанру в Заслуженому академічному зразково-показовому оркестрі ЗСУ.
З 2016 року вступила до лав ЗСУ за контрактом та маю звання старший солдат.
З 2019 року проходжу службу в оркестрі Національного університету Оборони України на посаді артист першої категорії.
З 2014 по 2019 роки, в складі творчих колективів, відвідувала з концертною діяльністю райони проведення АТО на території Донецької та Луганської областей.
З 2022 року професійна діяльність направлена на підтримку та  підняття морально-психологічного стану військовослужбовців ЗСУ та співвітчизників.
З колективом беремо участь в благодійних концертних програмах.
Створюю власні вірші, пишу сценарії, знімаю кліпи, озвучую вірші сучасних поетів.
Маю державні почесні нагороди за зразкову службу в ЗСУ.
Захоплення: створення дизайнерських  проектів.


Клачко Алла


Клачко Алла

Клачко Алла Миколаївна
Народилась 7 квітня 1970 року у селі Черепашинці Калинівського району Вінницької області.
Закінчила Харківський державний педагогічний університет за спеціальністю філологія.
З 1995 року призвалась на службу у Внутрішні війська.
Проходила службу у Національній академії прикордонних військ України на посадах: відповідального виконавця кафедри тактики і оперативного мистецтва Внутрішніх військ, відповідального виконавця служби тилу, техніки і озброєння Окремого факультету Внутрішніх військ при НАПВУ.
Потім Київський факультет Внутрішніх військ - офіцер навчально-методичного відділення
Академія управління МВС - старший офіцер Інституту підвищення кваліфікації
Національна академія внутрішніх справ - офіцер з виховної роботи
Факультет підготовки фахівців НГУ - старший офіцер групи по роботі з особовим складом
Викладач кафедри з забезпечення державної безпеки Київського факультету НГУ
Начальник групи забезпечення заходів цивільно- військового співробітництва Іміджевої-видавничого центру НГУ
Співпрацюю з волонтерськими організаціями, займаюсь підтримкою військовослужбовців у медичних закладах,
Організацією концертів у військових частинах, школах, шпиталях.
Проводжу профорієнтаційні та освітні заходи у навчальних закладах щодо популяризації служби у НГУ
Учасник бойових дій.
Маю відзнаки за зразкову службу і інші нагороди.
Захоплююсь психологією, люблю подорожувати


Тринадцята Київська Конференція Лідерів Суспільної взаімодії


Тринадцята Київська Конференція Лідерів Суспільної взаімодії


Фоторепортаж з Дванадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодії


27 серпня 2023 року в Національному Експоцентрі України відбулася Дванадцята Київська конференція лідерів суспільної взаємодії.

Організатор заходу Клуб In Omni Tempore.

Партнери громадська організація "Об'єднання Аграріїв ", Всеукраїнська диспетчерська служба Украагродронсервіс, Київський інститут бізнесу та права, Благодійний фонд "Дар", ОмніКампус, Гурт Колодій, Біла Зброя, Школа операторів дронів AgroDrone-PlantoAir, ТОВ Плантокон , проект Смартхліб.

На захід завітали народні артисти України Юрій Тертичний та Сандуленко Леонід, Заслужена артистка України Олена Приймак, музикант композитор Василь Радченко, скрипаль Олександр Шевченко, гурт Коло Дій, дружина Героя України Левка Лук'яненко Надія Лук'яненко.

Фоторепортаж з Дванадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФоторепортаж з Дванадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФоторепортаж з Дванадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФоторепортаж з Дванадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФоторепортаж з Дванадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФоторепортаж з Дванадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФоторепортаж з Дванадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФоторепортаж з Дванадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФоторепортаж з Дванадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФоторепортаж з Дванадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФоторепортаж з Дванадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодії

Фоторепортаж з Дванадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФоторепортаж з Дванадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФоторепортаж з Дванадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФоторепортаж з Дванадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФоторепортаж з Дванадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФоторепортаж з Дванадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФоторепортаж з Дванадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФоторепортаж з Дванадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФоторепортаж з Дванадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФоторепортаж з Дванадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФоторепортаж з Дванадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФоторепортаж з Дванадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФоторепортаж з Дванадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодіїФоторепортаж з Дванадцятої Київської конференції лідерів суспільної взаємодії1 2 3 4 5 6

Повернутись - Далі


© 2024 - Всі права на матеріали цього сайту захищені і охороняються відповідно до Законодавства України.