Лазаренко Дмитро


Лазаренко Дмитро
Лазаренко Дмитро Олександрович.
Академік Академії економічних наук України.
Дата народження 25 листопада 1970 року (м. Дніпропетровськ).
В 1993 році закінчив Донецький національний університет (Обліково-фінансовий факультет).
Диплом вищої освіти з кваліфікацію економіст за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності».
Трудова діяльність.
1993-1995 рр. - Фінансовий директор страхового акціонерного товариства.
1995 р. - Старший викладач кафедри менеджменту, маркетингу, обліку і аудиту.
з 01.12.2003 р. - Завідувач кафедрою обліку і аудиту Слов’янського державного педагогічного університету.
2003 - 2005 рр. - Позаштатний спеціаліст-консультант з фінансового та податкового обліку при Слов’янській державній податковій інспекції.
2012 р. - Голова експертної комісії з питань впровадження новітніх інформаційних технологій.
2013 р. - Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
-Декан факультету психології економіки та управління. Донбаського державного педагогічного університету.
-Голова ДЕК за спец. Облік і оподаткування в НУБРта ПКУ (Кримська філія).
2015 р. - Рішенням колегії МОН України присвоєно вчене звання професора кафедри обліку і аудиту.
-Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 12.105.03
(м. Краматорськ).
-Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 64.832.02 (м. Харків).
2016 р. - Обрано Академіком Академії економічних наук України (Фінанси, облік, аудит).
2017 р. - Професор Європейського інституту післядипломної освіти (Словаччина).
2018р. -Директор Слов’янського навчально-наукового інституту Національного університету Державної фінансової служби України (Державний податковий університет).
2020 р. - Директор Юридичної клініки проекту USAID «Трансформація фінансового сектору».
2022 р. - Начальник центру міжнародного співробітництва та розвитку Державного податкового університету (м.Ірпінь).
-Професор кафедри міжнародних економічних відносин Державного податкового університету.
-Професор кафедри виробничого і інвестиційного менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Автор 150 наукових праць в галузі економіки, фінансів, обліку, аналізу, інформаційних технологій, енергозбереження, 2-х підручників: КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ. Підручник / під ред. к.е.н. доц. Майданевич П.М. 2011; АУДИТ. Навчальний посібник/ під ред. к.е.н. доц. Майданевич П.М. 2008.
Гарант освітніх програм:
071 Облік і оподаткування (Магістратура);
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Магістратура)
Досвід роботи в грантових проектах:
1. 2018 р. Розвиток фінансової грамотності молоді України проекту «Save for children»(проекту USAID «Трансформація фінансового сектору»).
2. 2019-2021 рр. Керівник проекту USAID «Трансформація фінансового сектору». Директор Юридичної клініки проекту.
3. 2022 р. Хіміко-технологічний кластер «ТОРСОДА». Програма «Громадськість за демократизацію» (ЕС «Прямуємо разом»)
Приоритетні наукові інтереси:
Проблеми і шляхи подвійного переходу в умовах Індустрії 5.0.
Кластерна політика у рамках стратегії просторового розвитку територій України© 2023 - Всі права на матеріали цього сайту захищені і охороняються відповідно до Законодавства України.